RED CAMEL COMPETITION     WELCOME PO KAYO SA ATING ISLAMIC CENTER     RAMADAN MUBARAK PO SALAHAT     tumawag sa 0135866672 ext no: 176 from 9:00 am to 11:30 am & 4:00 pm to 8:30 pm     para sa mga nais mag-aral ng Islam mangyaring bumisita lamang sa ating tanggapan     MARAMING SALAMT PO SA INYONG PAGBISITA SA ATING WEBSITE!!!    
 • BILANG NG BUMISITA

  Counter Without registration
   


  Mga Antas ng pakikipagusap sa mga hinihikayat sa Islam

  Upang maipaabot ang mensahe ng Islam, ang pakikipagtalakayan at pakikipagdebate ay hindi maiwasan. Ang Maluwalhating Qur’an ay nagsabi:

  “Anyayahan mo (ang lahat) tungo sa landas ng iyong Panginoon, na may karunungan at magandang pangangaral, at makipagtalakayan (o mangatuwiran) ka sa kanila sa pamamaraang pinakamahusay at may kagaanang loob.” (Qur’an 16:125)