RED CAMEL COMPETITION     WELCOME PO KAYO SA ATING ISLAMIC CENTER     RAMADAN MUBARAK PO SALAHAT     tumawag sa 0135866672 ext no: 176 from 9:00 am to 11:30 am & 4:00 pm to 8:30 pm     para sa mga nais mag-aral ng Islam mangyaring bumisita lamang sa ating tanggapan     MARAMING SALAMT PO SA INYONG PAGBISITA SA ATING WEBSITE!!!    
 • BILANG NG BUMISITA

  Counter Without registration
  Sinumang gabayan ni Allah
  Sinumang gabayan ni Allah na isang tao sa pamamagitan mo maliban na ika’y gagantimpalaan ng higit pa sa pulang kamilyo. Hadith ...
  KARAGDAGAN
  KAHIGTAN NG QUR-AN
  ANG PINAKAMABUTI SA INYO AY ANG TAONG NAG-ARAL NG QUR-AN AT ITINURO NIYA ITO (Bukhari) SA BAWAT LETRA AY MAY SAMPUNG HASANAH NA GANTIMPALA ...
  KARAGDAGAN
  When THE HEART becomes busy
  When THE HEART becomes busy with falsehood no place for the truth remains in it just as when it becomes busy With the TRUTH no place for falsehood remains in it ...
  KARAGDAGAN