RED CAMEL COMPETITION     WELCOME PO KAYO SA ATING ISLAMIC CENTER     RAMADAN MUBARAK PO SALAHAT     tumawag sa 0135866672 ext no: 176 from 9:00 am to 11:30 am & 4:00 pm to 8:30 pm     para sa mga nais mag-aral ng Islam mangyaring bumisita lamang sa ating tanggapan     MARAMING SALAMT PO SA INYONG PAGBISITA SA ATING WEBSITE!!!    
 • BILANG NG BUMISITA

  Counter Without registration
  EID MUBARAK PO SA INYONG LAHAT
  EID MUBARAK PO SA INYONG LAHAT NAWAY TANGGAPIN SA AMIN AT SA INYO NI ALLAH ANG MGA MABUBUTING GAWAIN NATIN ...
  KARAGDAGAN
  QUR-AN HIDAYAH
  Qur-an Hidayah International Network. Panoorin ang isang pang-International na Qur-an at ipaalam sa buong mundo ang napakagandang programang ito ...
  KARAGDAGAN
  WHO IS ALLAH
  Allah is not the God of Muslims only. He is the God of all people and all creation. Just because people refer to God using different terms does not mean that they are different gods. Spanish people refer to God as "Dios" and French people refer to God as "Dieu", yet they are all the same God. Interestingly, most Arab Jews and Arab Christians refer to God as "Allah". And the word Allah in Arabic appears on the walls of many Arab churches ...
  KARAGDAGAN
  anyone or anything that submits itself to the will of God‎
  anyone or anything that submits itself to the will of God‎ ...
  KARAGDAGAN
  ANG KAALAMANG ISLAMIKO
  ANG KAALAMANG ISLAMIKO: ‎ Kaalaman kay Allah, sa Kanyang mga pangalan at katangian o Kaalaman sa mga ibinalita Niya ‎ o Kaalaman sa mga ipinag-utos Niya o Ang kabuuran nito ay ang Kaalaman sa Qur-an at Sunnah ...
  KARAGDAGAN
  Mga Antas ng pakikipagusap sa mga hinihikayat sa Islam
  Upang maipaabot ang mensahe ng Islam, ang pakikipagtalakayan at pakikipagdebate ay hindi maiwasan. Ang Maluwalhating Qur’an ay nagsabi Anyayahan mo (ang lahat) tungo sa landas ng iyong Panginoon, na may karunungan at magandang pangangaral, at makipagtalakayan (o mangatuwiran) ka sa kanila sa pamamaraang pinakamahusay at may kagaanang loob ...
  KARAGDAGAN